જાણો

આજનો યુવાન

  • મા-બાપ વિના ચાલસે- સાસુ સસરા વિના નહિ

  • પાણિ વિના ચાલસે -દારુ વિના નહિ

  • ઘર વિના ચાલસે-ફર્યા વિના નહિ

  • રામ બોલ્યા વિના ચાલસે – આઇલવયુ વિના નહિ

  • પત્નિ વિના ચાલસે – પ્રેમિકા વિના નહિ

  • મજુરિ કરવિ ચાલસે – પૈસા વિના નહિ

  • સારુ કરવુ ચાલસે- ખરાબ વિના નહિ

  • વ્યવહાર વિના ચાલસે- વાદ વિના નહિ

  • ધોતિ વિના ચાલસે -જિન્સ વિના નહિ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s