પરિક્ષા

પરિક્ષા એક વલ્ડકપનિ ફાઇનલ મેચ

 • પરિક્ષા-વલ્ડકપનિ ફાઇનલ

 • પરિક્ષાખન્ડ-સ્ટેડિયમ

 • પરિક્ષાબેઠ્ક-પિચ

 • પ્રશ્નપત્ર-દડો

 • માર્કશિટ-સ્કોરબોર્ડ

 • પરિક્ષાર્થિ-બેસ્ટમેન

 • પેપર તપાસનાર-એમ્પાયર

 • મુખ્ય પ્રશ્ન પુરો થવો -ઓવર

 • જવાબ નાઆવડવો-ક્લ્લિન બોલ્ડ

 • ચિઠ્ઠિઓ પકડાઇ જવિ-કેચ આઉટ

 • ડિસ્ટિકશન-્સિક્શર

 • વધારે માર્ક-મેન ઓફ ધ મેચ

 • પ્રથમ નમ્બર-્મેન ઓફ ધ સિરિજ

 • નાપાસ થવુ -મેચ હારિ જવુ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s