સમયનુ મુલ્ય

્સમયનુ મુલ્ય

  • ૧ વર્ષ નુ મહત્વ પુછો નાપાસ થનાર વિધ્યાર્થિ  ને.

  • ૧૪ દિવસ નુ મહત્વ પુછો ગરિબ દમ્પતિ ને.

  • ૧ કલાક નુ મહત્વ પુછો કોઇ દારુડિયા ને .

  • ૧ મિનિટ નુ મહત્વ પુછો બસ ચુકિ જનાર વ્યક્તિને.

  • ૧ સેકન્ડ નુ મહત્વ પુછો અકસ્માત થનાર વ્યક્તિને.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s