જય વરૂડી મા

શાયરી

  • હુ હાથ મારા ફેલાવુ તો ખુદા તારી ખુદાઇ દુર નથી
  • પણ હુ માગુ ને તુ આપે એ મને મનજુર નથી

યે સાલી જવાની ભિ ક્યા ચિઝ હોતિ હે જો સહિ ટાઇમ પે આતિ હિ નહિ

જબ રેસ્મા કિ જવાનિ આઇ થિ તબ હમારે બાપ બચ્ચે થે
ઓર આજ સિલા કિ જ્વાનિ આઇ હે તબ હમ બચ્ચે હે
એ સલિ જવનિ ભિ ક્યા ચિઝ હોતિ હે જો સહિ ટાઇમ પે આતિ હિ નહિ

ન્નજર મળતા એક મિનિટ લાગે છે
તે ગમિ જ્તા એક કલાક લાગે છે
તેના પ્રેમ મા પડતા એક દિવસ લાગે છે
પણ તેને ભુલવા માટે એક જિન્દગિ પણ અધુરિ લાગે છે

બેસ્ટ ફ્રેન્ડ વો જો સ્કુલ મે અપનિ પેન ,
હાઇસ્કુલ મે અપનિ નોટ ,
કોલેજ મે બાઇક ,
ઓર ………………..
લાઇફ મે અપનિ ………….

મનગમતા સાથિયો નો સાથ્ લઇને આવિશ,
મિઠિ મધ્ ભરિ યાદ લઇને આવિસ,
તમે એક્વાર તરસયા તો થાઓ
હુ તમારા માટે……………
…………………………
……………………….
એક રુપિયા નુ પાઉચ્ લઇને આવિશ;;;;;;

આન્સુ ના હોતે આન્ખો મે તો આન્ખે ખુબ સુરત નાહોતિ;;
દરદ ના હોતે દિલ મે તો ખુસિઓ કિ કોઇ કિમત ના હોતિ
ઓર અગર પુરિ હોતિ સબ મુરત ખુદા કિ કોઇ જરુરત નાહોતિ;;;ભરત

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s